Mezőladányi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Mezőladányi Közös Önkormányzati Hivatal

Szociális ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4635 Újkenéz, Petőfi utca 56.

Ellátandó feladatok:

Lakhatási támogatás, gyógyszer támogatás, szemétszállítási díjkedvezmény, rendkívüli települési támogatás, egyszeri, krízishelyzetre tekintettel rendkívüli települési támogatás, temetési segély, köztemetéssel kapcsolatos ügyek intézése. Környezettanulmány készítése, előterjesztések, pályázatok, beszámolók statisztikák elkészítése, nyugdíj és tb ügyek intézése személyi lakcím nyilvántartás vezetése Központi Címregiszter rendszer vezetése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szociális ellátási formák ügyintézése, rendkívüli települési támogatási formák ügyintézése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Magyar állampolgárság,
  •         Cselekvőképesség,
  •         Büntetlen előélet,
  •         Középfokú képesítés, 29/2015.(III.7)kormányrendelet 1. számú mellékletének 9.pontja szerinti végzettség.,
  •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •         Anyakönyv vezetői vizsga,
  •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dicső Zoltán polgármester nyújt, a 06202980922 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Mezőladányi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4635 Újkenéz, Petőfi utca 56. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1410 /2015 , valamint a munkakör megnevezését: Szociális ügyintéző.
  •         Személyesen: Dicső Zoltán polgármester, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4635 Újkenéz, Petőfi utca 56. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 31.