BM – Orvosi rendelő bővítése, felújítása Újkenézen:

Kapcsolódó dokumentumok:
Összegzés ajánlatok elbírálásáról
Jegyzőkönyv
Közbeszerzés

Újkenéz 034, 044, 040/3 hrsz-ú külterületi földutak mechanikai stabilizációja:

Kapcsolódó dokumentumok:
Közbeszerzési eljárás:
Ajánlattételi felhívás
Ajánlattételi dokumentáció
Iratminták
Vállalkozási szerződés tervezet
Ajánlattételre felkért gazdasági szereplők
Bontási jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv a határidő után beérkezett ajánlatról/részvételi jelentkezésről