No comments yet

Felhívás Újkenéz Község közigazgatási területén történő ebösszeírásra!

/Az ebösszeíró adatlap ide kattintva érhető el/

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Újkenéz Község Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Újkenéz község területén 2021. január 15-től május 20-ig terjedő időszakban Újkenéz község közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez.
Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a hivatkozott jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot „Ebösszeíró adatlap” kell kitölteni és azt (azokat) az önkormányzathoz visszajuttatni. Az adatlap folyamatosan beszerezhető a Újkenézi Polgármesteri Hivatal,4635 Újkenéz, Petőfi Sándor utca 56. szám alatt vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.ujkenez.hu). A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, illetve a 20/292-7502 telefonszámon kérhető.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani: személyesen, postai úton a 4635 Újkenéz, Petőfi Sándor utca 56. címre vagy elektronikusan az onkormanyzat@ujkenez.hu elektronikus levélcímre.

Az ebek bejelentésének határideje: 2021. május 20.

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:
– a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

– Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már
szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.

– Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

– Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri
hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.

– Az adatszolgáltatás elmulasztásának jogkövetkezménye- az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998 (XII.31.) Kormányrendelet alapján – 30.000,- Ft pénzbírság.

Együttműködését köszönöm!

dr. Cselle István sk. aljegyző

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az „EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP 2021″ nyomtatványhoz

Az I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy. Egyezés esetén is kitöltendő mindkét rovat.
A II. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alapján, fajtajellege az eb külleme alapján azonosítható be, de meg nem határozható fajtajellegek hiányában „keverék” megjelölést kell beírni.
A III. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott okmányon feltüntetett mikrochip sorszámát kell beírni, ezen, illetve a pecsétlenyomaton szerepel a beültetést végző állatorvos neve és a kamarai bélyegzőjének száma is. Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra és a kisállat-útlevél kiállítására is.
A IV. pont az állatorvos által az eboltási könyvben rögzített adatok alapján tölthető ki, amellyel már minden ebtartónak rendelkeznie kell.
Az V. egyéb adatok pontjában a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszát kell megjelölni, azaz, hogy az eb megfigyelés alatt áll-e, vagy sem, illetve az eb veszélyessé lett-e minősítve, vagy nem.
HA ELVESZETT AZ OKMÁNY: az okmány száma helyett „elveszett” szöveg kerüljön beírásra, és nyilatkozzon, hogy melyik állatorvos (név és székhely) végezte a beavatkozást, vagy adta ki az okmányt.
HA NINCS OKMÁNY (nincs chip beültetve, nincs ivartalanítva az eb, nincs kisállatútlevél, nem oltatta, az eb még nem érte el a 4 hónapos kort): a sorszám, vagy szám helyett „nincs” szöveg kerüljön beírásra.