No comments yet

Iskolakezdési támogatás

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom, hogy Újkenéz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2018.(II.14.) számú önkormányzati rendelet 7/D.§, valamint a 53/2019.(VII.26.) számú Ökt. határozat értelmében az alábbi formában nyújt segítséget a lakosságnak:

1. A községben lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen Újkenézben lakó, nappali rendszerű oktatásban résztvevő:
a)  általános iskolás tanulók részére 5.000 Ft/ tanuló,
b) középiskolás tanulók részére 10.000 Ft/tanuló,
c) felsőfokú intézményben tanulók részére 20.000 Ft/tanulóknak iskoláztatási támogatást (rendkívüli települési támogatást) nyújt a 2019. évi költségvetése terhére.

2. Úgy dönt, hogy az 1.a) pontban foglaltakat természetben, tanszer formájában juttatja az általános iskolás tanulóknak.

3. A kérelem a Polgármesteri Hivatalban átvehetőek, valamint itt letölthető. Beadási határideje: 2019. augusztus 16.

Újkenéz, 2019. augusztus 01.

Tisztelettel
Dicső Zoltán
polgármester